διαδύνω

δια-δύνω Hp.Flat.13, Arist. de An.404a7: [full] διαδύω Hdt.2.66 codd.; more freq. Dep. [full] διαδύομαι, [tense] fut. -δύσομαι: [tense] aor. 2 διέδυν:—
A slip through a hole or gap,

διαδύντες διὰ τοῦ τείχους Th.4.110

;

διὰ τούτων ἡ φιλία διαδυομένη X.Mem.2.6.22

: abs., slip through, slip away, Hdt. l.c.;

διαδύς Ar.V.212

; μῶν ὁ γέρων πῃ διαδύεται; ib.396.
2 c. acc., evade, shirk,

τοῖς διαδυομένοις τὰς λειτουργίας Lys.21.12

, cf. D.42.23
;

ὅπῃ . . διαδύσεται τὸν λόγον Pl.Sph.231c

, etc.;

τὸ δίκην δοῦναι διαδύς D.18.133

.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • διαδύῃ — διαδύνω slip through aor subj mid 2nd sg διαδύνω slip through aor subj act 3rd sg διαδύνω slip through pres subj mp 2nd sg διαδύνω slip through pres ind mp 2nd sg διαδύνω slip through pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαδῦνον — διαδύνω slip through pres part act masc voc sg διαδύνω slip through pres part act neut nom/voc/acc sg διαδύνω slip through pres part act masc voc sg διαδύνω slip through pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαδῦναι — διαδύνω slip through aor inf act διαδύνω slip through aor inf act διαδύνω slip through aor inf act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαδυομένων — διαδύνω slip through pres part mp fem gen pl διαδύνω slip through pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαδυόμενον — διαδύνω slip through pres part mp masc acc sg διαδύνω slip through pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαδύει — διαδύνω slip through pres ind mp 2nd sg διαδύνω slip through pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαδύηται — διαδύνω slip through aor subj mid 3rd sg διαδύνω slip through pres subj mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαδύμεναι — διαδύνω slip through aor part mid fem nom/voc pl διαδύ̱μεναι , διαδύνω slip through aor inf act (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαδύντα — διαδύνω slip through aor part act neut nom/voc/acc pl διαδύνω slip through aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαδύντων — διαδύνω slip through aor part act masc/neut gen pl διαδύ̱ντων , διαδύνω slip through aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαδυομένη — διαδύνω slip through pres part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.